/ december 18, 2018/ Hírek

TÁJÉKOZTATÓ

a „HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK SÜMEG ÉS DEVECSER JÁRÁSOKBAN”

TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00002

Európai Uniós pályázat feltételeiről, igénybevételének lehetőségeiről

MUNKÁLTATÓK és MUNKAVÁLLALÓK részére

Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekt célja a térség gazdaságának fellendítése, valamint foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának növelése. A fejlesztés közvetlen célja képzési és foglalkoztatási programok támogatása, a foglalkoztatás helyi szintű bővítése, valamint az álláskeresők munkához juttatása.

A projekt támogatási elemei:

A munkaadók a munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró egységéhez benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha programrésztvevő álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben.

Bértámogatás

A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósítási időtartama alatt, továbbá a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás időtartama alatt, amely a támogatás folyósítási időtartamának 50%-a. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a munkabér és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a lehet.

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki hátrányos helyzetű, súlyosan hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű, inaktív, illetve közfoglalkoztatásból kilépő álláskereső foglalkoztatását vállalja.

Hátrányos helyzetű álláskereső, aki

  • legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy
  • 50. életévét betöltötte, vagy 25. életévét nem töltötte be, vagy
  • a járási hivatal legalább 6 hónapja álláskeresőként tartja nyilván, vagy
  • saját háztartásában egy vagy több eltartott személlyel egyedül élő felnőtt, vagy
  • 12 hónapon belül GYES, GYED, GYET, TGYÁS, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj vagy ápolási díj ellátásban részesült, vagy
  • 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltötte, vagy
  • nappali tagozatos tanulmányait legalább két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres fizetett alkalmazásban, vagy
  • roma nemzetiséghez tartozó személy.

Bérköltség támogatás

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. Amennyiben a támogatás nem 8+4 hónapra kerül megállapításra, akkor minden elemét arányosan csökkenteni kell.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a, s a támogatás mértéke havonta legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója mértékéig terjedhet.

A bérjellegű támogatások igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (pl. Rehabilitációs kártya, Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény), a projekt keretében nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

Szükséges, hogy a munkavállaló felvétele a kérelem benyújtását megelőző bérköltség támogatás esetén 6 havi, bértámogatás esetén 12 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a programban résztvevő munkaviszonyát, valamint azt, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Képzési támogatás

Képzési támogatásként nyújtható

–   keresetpótló juttatás

képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó

helyi, illetve helyközi utazás költségének megtérítése.

A képzési támogatás az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első vizsgára történő felkészülés időtartamára, valamint ezen vizsga napjára biztosított.

A keresetpótló juttatás összege bruttó 81.530 Ft, amely a családi kedvezménytől függően minimum nettó 61.150 Ft.

A választható képzésekkel, valamint a támogatásokkal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető Sümegen a Polgármesteri Hivatal épületében működő Paktumirodában (8330 Sümeg, Béke tér 7.) Telefon: 06 (20) 485 3138    E-mail: paktumiroda@sumeg.hu

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*